Услуге

Поред имплементације информационих система наши стручњаци су спремни да пруже комплетну подршку везану за комуникаицону инфраструктуру, рачунарску инфраструктуру, обуку, подршку као и пребацивање папирне архиве у дигитални облик. Заједно са руководством и надлежнима у установи или предузећу анализирамо стање и потребе за инфраструктуром. Технисс има ресурсе и знања за извођење комплетног решења у свакој од ових сфера.

Одржавање уведених система

Ускоро

опширније.

Пројектовање информационих система

Ускоро

опширније.

Базе података

Ускоро

опширније.

Рачунарско инжењерство

Рачунарски инжењеринг Технисс-а нуди вашем предузећу или организацији квалитетне услуге на подручју анализе и консалтинга , планирања и извођења, обуке и техничке помоћи, као и одржавања којима ћете остварити сигурна, поуздана и савремена системска окружења.

Стручњаци Технисс-а из подручја рачунарског инжењеринга обезбеђују корисницима системску интеграцију техничких решења за подршку пословним процесима на савременим технолошким платформама. Дугорочним партнерством са нама корисници повећавају своју конкурентску предност и задовољство својих клијената.

Идентификација проблема?

Свесни смо да предузећа данас имају тешкоће са све већим обимом података, њиховом заштитом и складиштењем, управљањем разноврсних радних окружења и обезбеђивањем пословања без прекида. Из тог разлога смо озбиљно приступили анализи произвођача хардверске и програмске опреме, специјализовали се на разноврсним курсевима из тих области дугачак низ година стицали искуства.

Технисс-а рачунарски инжењеринг је намењен свим предузећима и организацијама које у свом раду користе рачунаре и серверске системе, на једној или више локација а првенствено оним које користе наше програмске пакете. Свако предузеће и организација која у све захтевнијем пословном окружењу жели да повећа поузданост рада рачунарске инфраструктуре и више времена и ресурса посвети својој главној пословној делатности може то постићи уз нашу помоћ.

Повећање ефикасности пословања

Циљ сарадње са корисницима је успостављање дугорочног партнерског односа. Само таквом сарадњом можемо детаљно да упознамо начин рада и потребе клијента. Познавање потреба партнера је један од кључних услова који омогућава да понудимо адекватно решење којим ће сви бити задовољни.

Обезбеђење брзог повраћаја и дугорочна сигурност инвестиције

Корисник користи информациону технологију као алат којим квалитетно обавља своју основну делатност и остварује постављене пословне циљеве. Наша решења се базирају на савременој и у свету признатој информационој технологији којом клијентима обезбеђујемо брз повраћај инвестиције и њихову дугорочну сигурност.

Услуге рачунарског инжењеринга обухватају четири групе активности које се међусобно допуњују. Свака од ових група активности може да се обави самостално на већ уведеној инфраструктури, а може да се постави и целокупна инфраструктура, што значи комплетно решење као комбинација све четири групе услуга. Те групе услуга су:

Анализа и консалтинг

Анализирамо постојећа системска окружења и дајемо савете при интеграцији и увођењу промена у системској инфраструктури. Пре почетка извођења услуге, неопходно је направити снимак стања постојећег системског окружења на основу кога ћемо моћи да вас саветујемо при управљању и увођењу новости и промена у то окружење.

Дефинисањем потребних корака, захтева и одговорности успоставља се адекватна основа која доприноси да се пројекат успешно изведе. На основу унапред одређених критичних тачака, односно процеса, дефинишемо циљеве пројектног задатка. Постигнути циљеви омогућавају осетно повећање успешности, ефикасности и трошковне економичности предузећа.

Планирање и извођење

Планирање и извођење услуге рачунарског инжењеринга обухвата израду детаљнијих планова извођења, тестирања и пилотских проба, као и фазу инсталације услуге на подручјима:

Системске инфраструктуре:
  • серверски системи, системи SAN
  • системи сигурносног копирања података
  • оперативни системи и системи за висок степен расположивости
  • системи који обезбеђују пословање без прекида(UPS)
  • Microsoft серверска решења
  • Linux серверска решења
  • интеграција решења
Сигурносних система:
  • системи антивирусне заштите
  • системи заштите електронске поште
  • успостављање процеса и алата за надзор и управљање системским окружењима

Комуникације

Ускоро

опширније.

Обука

Ускоро

опширније.

Издаваштво

Ускоро

опширније.