Медицински софтвер - интеграција са спољним сервисима

Редовно вршимо усклађивања са спољним сервисима и апликацијама у складу са законом и препорукама, било да су у питању РФЗО, Министарство здравља, Батут, ГЗЈЗ или нека друга инстанца. На тај начин вам омогућавамо да задовољите захтеве, без непотребног прекуцавања података које сте већ унели у стистем. На овој страници можете видети неке од до сада извршених интеграција.

Учитавање шифарника РФЗО

Од када је почело електронско фактурисање у Србији, Фонд је припремио шифарнике у ХМЛ облику. Технисс је формирао потребне процедуре и администраторима је омогућено да врше синхронизацију шифарника у систему.

Поред шифарника, омогућено је учитавање поништених књижица, како би административни радници били на време упозорени о престанку осигурања пацијената.

Преузимање података о осигураницима

При сваком контакту са пацијентом, систем проверава податке путем веб сервиса за проверу осигурања. Административни радник одмах бива обавештен о променама у подацима или евентуалном престанку осигурања пацијента. Поред тога, код нових пацијената, систем повлачи све познате податке и на тај начин знатно убрзава отварање картона.

Очитавање података са здравствене картице

Уколико поседујете читач, довољно је да при протоколисању пацијента, убаците његову здравствену картицу. Систем ће даље урадити све за вас - Пронаћи пацијента у локалној бази, односно отворити нови картон, прочитати све податке, а затим и синхронизовати податке путем веб сервиса.

Уколико пацијент нема здравствену картицу, систем може да очитава и податке са личних карата са чипом.

Формирање, контрола и слање електронске фактуре

Ускоро

опширније.

Регистрација и промена изабраног лекара

Ускоро

опширније.

Слање података о хоспитализацији у Батут

Ускоро

опширније.

ИЗИС

Ускоро

опширније.

Централне јавне набавке

Ускоро

опширније.

Дигитална болница

Ускоро

опширније.

Слање финансијских података РФЗО

Основна намена апликације Технисс РФЗО ФИН КОНЕКТОР је слање извештаја Фонду о стању лекова и материјала, извештаја о дуговањима, медицинским извештајима и осталим извештајима прописаним у документу "Техничко упутство за коришћење веб сервиса РФЗО у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО".

Апликацију је могуће користити самостално за унос података и слање на сервис РФЗО. Поред тога, могуће је увезивање са постојећим информационим системима, где би се апликација користила само за слање већ унетих података.

Испод можете преузети последњу верзију инсталације и упутства.

ВАЖНО: Уколико сте добили поруку да је лиценца истекла или је неважећа, преузмите и инсталирајте нову верзију и пошаљите захтев за бесплатном лиценцом на rfzo_fin@tehniss.rs (подаци које сте унели у претходним верзијама неће бити пребрисани).

ВАЖНО: Верзија 1.7.4 Конектора је усклађена са верзијом 1.5 Техничког упутства РФЗО, објављеног 17.1.2020. године.

Апликација РФЗО ФИН КОНЕКТОР се користи и за слање података од стране добављача (веледрогерија).

Уколико већ имате инсталиран РФЗО ФИН КОНЕКТОР и желите само нову верзију, преузмите и покрените инсталацију нове верзије испод.

Заинтересоване установе могу користити и додатне опције, које се могу активирати уз посебну лиценцу. У питању су:
  1. Увоз података из ексела (згодно за увоз података из постојећег информационог система)
  2. ...15 000 дин
  3. Дуплирање унетих података (највише се користи за стање лекова и утрошак, како се не би више пута уносио списак, мада може да се користи и за дуговања и остало)
  4. ...12 000 дин
  5. Повезивање података са базом на другом рачунару (уколико користите више рачунара за унос, да могу сви корисници да се повежу на једну базу)
  6. ...10 000 дин

    У питању су једнократни износи, без ПДВ. Уколико се одлучите за сва три додатка, износ је 30000 дин.