Технисс системи

30 година на правом путу

Ко смо

Предузеће Технисс основано је 1989. године као ортачко друштво. Средином 90-их пререгиструје се у друштво са ограниченом одговорношћу. Основна делатност предузећа је представљала пројектовање, развој и имплементацију пословних а касније и здравствених информационих система који су пласирани широм земље. Временом информациони системи у здравству постају наша примарна делатност док се пословни део система развијао у делу административне и управљачке подршке здравственим установама.

Технисс нуди свим здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне заштите интегрално покривање свих процеса у установи информационим системом и чување свих података ради каснијих извештаја и прегледа. У питању је први графички медицински ИС на овим просторима (прва верзија имплементирана је 1999. године) и у употреби је у многим установама у Србији и Републици Српској и константно се развија и допуњује по специфичним захтевима корисника. Током тих 20 година сталне надоградње, постигли смо квалитет, као и квантитет (убедљиво највећи број модула) који је тешко достићи.

Највећа предност Интегрисаног информационог система (engl. ERP) лежи управо у чињеници да се један податак уноси само једном и то на месту где се одвија. На овај начин нема "усклађивања" међу разним корисницима система и грешке су сведене на минимум. Друга велика предност је у малим трошковима јер уместо 3, 4 или 5 система, установа плаћа само један.

Технисс се издваја и по томе што не избегава комуникацију са својим клијентима. Своје телефоне и адресе е-поште не кријемо, увек су видљиви и увек смо доступни. Не постоји "кол центар" већ сте увек у контакту са особама које познају систем, имају искуства и могу вам помоћи.