Медицински софтвер - интеграција са спољним сервисима

Редовно вршимо усклађивања са спољним сервисима и апликацијама у складу са законом и препорукама, било да су у питању РФЗО, Министарство здравља, Батут, ГЗЈЗ или нека друга инстанца. На тај начин вам омогућавамо да задовољите захтеве, без непотребног прекуцавања података које сте већ унели у стистем. На овој страници можете видети неке од до сада извршених интеграција.

Учитавање шифарника РФЗО

Од када је почело електронско фактурисање у Србији, Фонд је припремио шифарнике у ХМЛ облику. Технисс је формирао потребне процедуре и администраторима је омогућено да врше синхронизацију шифарника у систему.

Поред шифарника, омогућено је учитавање поништених књижица, како би административни радници били на време упозорени о престанку осигурања пацијената.

Преузимање података о осигураницима

При сваком контакту са пацијентом, систем проверава податке путем веб сервиса за проверу осигурања. Административни радник одмах бива обавештен о променама у подацима или евентуалном престанку осигурања пацијента. Поред тога, код нових пацијената, систем повлачи све познате податке и на тај начин знатно убрзава отварање картона.

Очитавање података са здравствене картице

Уколико поседујете читач, довољно је да при протоколисању пацијента, убаците његову здравствену картицу. Систем ће даље урадити све за вас - Пронаћи пацијента у локалној бази, односно отворити нови картон, прочитати све податке, а затим и синхронизовати податке путем веб сервиса.

Уколико пацијент нема здравствену картицу, систем може да очитава и податке са личних карата са чипом.

Формирање, контрола и слање електронске фактуре

Ускоро

опширније.

Регистрација и промена изабраног лекара

Ускоро

опширније.

Слање података о хоспитализацији у Батут

Ускоро

опширније.

ИЗИС

Ускоро

опширније.

Централне јавне набавке

Ускоро

опширније.

Дигитална болница

Ускоро

опширније.

Слање финансијских података РФЗО

Основна намена апликације Технисс РФЗО ФИН КОНЕКТОР је слање извештаја Фонду о стању лекова и материјала, извештаја о дуговањима, медицинским извештајима и осталим извештајима прописаним у документу "Техничко упутство за коришћење веб сервиса РФЗО у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО".

Апликацију је могуће користити самостално за унос података и слање на сервис РФЗО. Поред тога, могуће је увезивање са постојећим информационим системима, где би се апликација користила само за слање већ унетих података.

Испод можете преузети последњу верзију инсталације и упутства.

ВАЖНО: Постављена је нова верзија програма 1.4.9 у којој је отклоњен проблем који се појављивао на неким ХР рачунарима:

Greška pri slanju zahteva ka web servisu: System error:-2146697208

ВАЖНО: Постављена је нова верзија инсталације 1.5.0 у којој је отклоњен проблем који се појављивао на неким Windows 7 рачунарима приликом уласка у апликацију:

Unexpected error

Уколико сте имали неки од ових проблема, преузмите и поново покрените инсталацију (унети подаци неће бити пребрисани).